Smlouva se týká každoročně opakujících se služeb a prací, které město u firmy objednává a u nichž je s ohledem na jejich charakter zřejmá potřeba jejich opakovaného dodávání a kde je i znám jejich předpokládaný rozsah v dlouhodobém horizontu. Jde např. o svoz odpadu, údržbu zeleně a venkovní úklid mimo období, kdy napadne sníh. V těchto případech úklid sněhu město nasmlouvává podle aktuální potřebnosti.

Rámcová objednávka platí pro léta 2010 až 2032 a město se zavázalo, že za výše vyjmenované služby utratí u AVE nejméně 62,5 mil. Kč. Místostarosta Roman Pekárek upozorňuje, že tato částka se může i zvýšit. (To se už také v uplynulých 2 letech spolupráce obou subjektů stalo. Z vyjádření místostarosty vyplývá, že objem nasmlouvaných běžných služeb dosáhl vždy kolem 72,5 mil. Kč.) Jednak proto, že jde o dnešní ceny, které mohou jednou vzrůst, a jednak se může objem nasmlouvaných prací zvýšit.

Podle Romana Pekárka je objednávka výhodná pro obě strany. Firma AVE Kolín má jistotu nasmlouvaných peněz a perspektivu, na jejímž základě může investovat do vybavení technikou a zlepšení služeb. Městu se na oplátku vrátí peníze, které hodlá jak AVE Kolín, tak její mateřská organizace AVE odpadové hospodářství vložit nejen do nákupu nové techniky a poskytování lepších služeb, ale i do stavby nového areálu v Třídvorské ulici (do konce tohoto roku má opustit nynější sídlo v Kmochově ulici) a sportu. Řečeno čísly: AVE by mělo investovat 50 mil. Kč do stavby výše zmíněného areálu, stejnou sumu v dalších 10 letech do nákupu nové techniky a 700 tis. Kč každý rok (dosud 300 tis. Kč) po blíže neupřesněnou dobu do sportu. Navíc by měla společnost AVE jednorázově dát 2,5 mil. Kč Správě městských sportovišť Kolín a 2,5 mil. Kč jednotlivým sportovním odvětvím. O jejich nasměrování má rozhodnout rada města. meč