O třetí adventní neděli,  13. prosince, a to tradičně od 16.30 hodin  u chrámu sv. Bartoloměje (a  tentokrát vzhledem k nízkým teplotám především  v kostele) se uskuteční poslední letošní díl Otevřené ulice. „Bude to  poslední sousedské setkání Kolíňáků  v tomto roce, které organizujeme v  rámci Otevřené ulice,“ zmínil Tomáš Tesař.
Pouliční kolíčková  galerie přinesených  fotografií se přestěhuje přímo do chrámu, který bude  po  celou dobu všem účastníkům otevřen. Fototéma se před nejkrásnějšími  svátky v roce vysloveně nabízelo – „Vánoce přicházejí“.  „Podobně, jako  tomu bylo dosud, nebude chybět hudební vystoupení.  Před kostelem budou  stánky se svařeným vínem, cukrovím a  dalšími dobrotami. Návštěvníci se  mohou zastavit i u farní  charity nebo chráněné dílny,“ zmínil Tomáš Tesař.
Pro letošek se chce Otevřená ulice rozloučit v  (před)vánočním duchu. V chrámu budou znít varhany, vánoční  písně a  koledy, k vidění bude i představení o narození  Ježíše Krista.  „Předposlední adventní neděle by mohla být  takovou pěknou tečkou za tím  naším půlročním působením,  kdy se mohou lidé zároveň pozdravit, popřát  si hezké Vánoce,  na chvíli se zastavit v tom klasickém (a často  zbytečném)  předvánočním shonu, zaposlouchat se do hudby a sami do sebe,  rozjímat a rozvinout v sobě tolik potřebný klid a mír. Budeme  rádi, když  bude účast i tentokrát hojná,“ uvedl Tomáš Tesař.  pres