Od pondělí 23. března bude agenda evidence obyvatel (ohlášení změny trvalého pobytu, rušení údaje o místu trvalého pobytu a další činnosti s agendou související) přemístěna do prostor bývalé podatelny II - budova tehdejšího okresního úřadu, Karlovo nám. 44, Kolín I, v přízemí budovy A. Jedná se o přesun činností jedné agendy, které dříve byly vykonávány každá na jiném místě. Ohlášení změny trvalého pobytu probíhalo v hale spolu s agendou občanských průkazů a cestovních dokladů, správní řízení ve věci rušení údaje o místu trvalého pobytu bylo vykonáváno ve vedlejší kanceláři. V nově upraveném prostoru jsou k dispozici komfortnější podmínky pro vyřizování žádostí klientů týkajících se sloučených činností, oznámila asistentka starosty a tisková mluvčí Městského úřadu Kolín Jiřina Holubová. meč