Stavební povolení na výstavbu „Závodu na výrobu bioethanolu“ vydal odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně. O stavební povolení zažádala společnost BIOLÍH Kolín prostřednictvím ČKD Praha DIZ 23. prosince loňského roku. Závod bude vybudován na místě bývalé drožďárny v ulici Starokolínská. V areálu budou objekty pro příjem a skladování pšenice, objekty pro technologii výroby bioethanolu, skladovací objekty ethanolu a vedlejších produktů (lepek, výpalky), objekty dílen, administrativy a pomocných provozů. Některé objekty stávajícího závodu nebo jejich části projdou stavebními úpravami. Jak název napovídá, bude se zde vyrábět bezvodý líh jako zdroj obnovitelné energie k použití v pohonných hmotách, a to v ročním objemu 680.000 m3. Za výchozí surovinu poslouží pšenice, při výrobě budou vznikat vedlejší produkty jako lepek a stravit. Podle názoru stavebního úřadu uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Proti rozhodnutí o vydání stavebního povolení se lze odvolat do 15 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce, tedy od 28. listopadu. Stavební povolení pozbývá platnosti, pakliže nebude stavba zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci.
kop