Obec Krakovany ležící nedaleko Týnce nad Labem oslavila hned dva úspěšně ukončené projekty najednou - opravenou silnici a nově vybudovanou kanalizaci. Výstavba kanalizace Krakovany-Božec byla rozdělena z ekonomických důvodů do tří etap. "Díky právě ukončené druhé etapě výstavby dojde k odkanalizování centrální části Božce a dolní části této oblasti. Zároveň se zvýší kvalita životního prostředí v obci, protože odpadní vody z jednotlivých rodinných domů nebudou sváděny do špatně utěsněných jímek - septiků," vysvětlil náměstek Středočeského kraje Marek Semerád s tím, že celý projekt vyšel na 6 milionů korun a dotován byl částkou 5,4 milionu korun z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Dalším projektem, který obec uskutečnila, byla rekonstrukce místní komunikace v lokalitě zvané U srubu. Opravy, které probíhaly na konci loňského roku, stály celkem čtyři miliony korun a podpora z krajského Fondu rozvoje obcí a měst činila 3,2 milionu korun. www.kr-stredocesky.cz