Stavba hřiště v lokalitě Zengrova v Kolíně se komplikuje. Nejvhodnějším pozemkem pro jeho umístění je ten, který patří společnosti ČEZ. Podle posledních informací jej vlastník nechce prodat a podle vyjádření starosty Jiřího Buřiče jej hodlá jen pronajmout, navíc za nemalou sumu. Zatímco ČEZ požaduje za nájem pozemku o velikosti 538 m2 sumu 70 tis. Kč ročně, představa města je 13 tis. Kč. Jednání proto pokračují a čas na realizaci hřiště prchá. Pokud by podle managera programu prevence kriminality Petra Steklého nepovedlo záměr do konce roku uvést v život, muselo by město dotaci Ministerstvu vnitra vrátit. Další ze záměrů preventivního programu - klubovna v domě v Zengrově ulici - čeká na schválení rozpočtového opatření městskými zastupiteli v listopadu. "Vedoucí městského odboru správy majetku Kamil Špinka mi sdělil, že se to do konce roku stihne," řekl Petr Steklý. A naplnění nedošel dosud ani poslední projekt - kartičky se jmény strážníků městské policie. Podle Petra Steklého má jejich tisk smysl jen tehdy, pokud městská policie změní svou koncepci a přejde na tzv. rajonizaci, tj. že každý strážník bude mít svou oblast, kde si získá důvěru občanů. Jenže starosta a velitel městské policie Jiří Buřič si myslí, že koncepce potřeba měnit není. Zdá se tedy, že dojde na kompromis. Celkem město letos získalo na program prevence kriminality 730 tis. Kč. meč