Město testuje tři nové membrány, které snižují tvrdost pitné vody v Kolíně a zlepšují tak její kvalitu. Testovací proces poběží zhruba do ledna 2019. Poté město vybere tu nejlepší variantu a zahájí další nezbytné kroky předcházející samotné realizaci – od tvorby projektové dokumentace až po vypsání výběrového řízení na zhotovotele. Ačkoliv vyšší koncentrace rozpuštěných nerostů ve vodě nemá negativní vliv na naše zdraví, spotřebičům škodí. Doporučená hodnota tvrdosti vody je dle Vyhlášky č. 252/2004 stanovena hodnotou 2-3,5 mmol/l. „Tvrdost vody v Kolíně v některých místech dosahuje hodnoty až 7,5 mmol/l, což je extrémní. My se chceme se dostat na hodnotu 3,5 mmol/l, při níž je stále zachován vyvážený poměr minerálů. Z vodovodu (vodního zdroje), na kterém testujeme nové filtrační technologie, čerpá vodu nejen Kolín, ale i řada obcí směrem na Prahu, např. Lošany, Lošánky, Břežany, Plaňany či Cerhenice, takže i pro ně to bude bonus,“ uvedl starosta Vít Rakušan. Schéma financování ještě není jasné, nicméně... „Je zde jistá šance, že bychom mohli peníze čerpat i z dotačních titulů,“ doplnil místostarosta Michael Kašpar. Reálná varianta spuštění zrekonstruovaného vodovodu se předpokládá v roce 2020.