Plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice v Sendražicích byla započata. Výběrové řízení vyhrála z šesti dodaných nabídek společnost Stavmika s.r.o. s nabídkovou cenou necelých 2,7 milionů bez DPH. Rekonstrukce zahrnuje opravu střechy, kompletní výměnu oken, dveří, podlah, zateplení a zvětšení vjezdových vrat do hasičské zbrojnice. „Na tuto akci byla získána dotace z Operačního programu Životního prostředí EU (OPŽP), odkud budeme čerpat zhruba 50% nákladů. Práce by měly být vyhotoveny do konce listopadu, maximální doba plnění je sedm měsíců od předání staveniště,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.