Společnost K2 Invest doplatila do konce května zbylou sumu 6,5 milionu korun za koupi pozemků v bývalém areálu Technických služeb města Kolína v Kmochově a Václavské ulici. "Předmětné nemovitosti jsou v našem vlastnictví, je uhrazena kupní cena a v současné době připravujeme studie projektového záměru výstavby a začneme pracovat na dokumentaci k demolici stavby," uvedl jednatel chrudimské firmy Milan Kušta. K2 Invest získal pozemky od města za 17 milionů korun. Nový majitel musí navíc podle posudku znalce investovat zhruba 12 miliónů nejen do již zmíněné demolice staveb, ale i do likvidace ekologických zátěží. Chrudimáci hodlají na místě vybudovat multifunkční komplex s menšími obchody, byty a podzemním parkovištěm. meč