Rada města schválila postup výpočtu finanční kompenzace při významném omezení přístupu do obchodu nebo provozovny pro zásobování a zákazníky při rekonstrukci či stavební úpravě ulic v Kolíně, a to s dobou trvání realizace nad šest měsíců. Modelem finančních kompenzací město reagovalo zejména na žádost podnikatelů z Pražské ulice, kterým v důsledku výrazných omezení způsobených rekonstrukcí komunikace poklesly tržby. „Obecný model vychází z porovnání průměrných hrubých tržeb za sledované období v posledních dvou letech vůči poklesu hrubých tržeb za stejné období v roce, kdy došlo ke ztrátě zisku. V případě Pražské se bavíme o standardní době, která vyplývala ze smlouvy - o období květen až konec listopadu 2018. Dotčení podnikatelé na základě výpočtu dostanou kompenzaci ve výši 10% z rozdílu mezi průměrnou tržbou za dva roky zpětně a tržbou za v roce, kdy došlo k poklesu. Uvedu jednoduchý modelový příklad – v roce 2016 činila hrubá tržba 100 000 Kč, v roce 2017 činila 160 000 Kč - tržby sečteme, udělá se průměr, což je 130 000 Kč. V roce 2018 pak tržba činila 80 000 Kč – z čehož je prokazatelný pokles ve výši 50 000 Kč a my navrhujeme tento pokles kompenzovat deseti procenty, což je 5 000 Kč. Příklad je pouze orientační, pokles bude pravděpodobně vyšší a musí se přesně účetně prokázat a doložit,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Model finančních kompenzací je sice univerzální a nevztahuje se pouze k Pražské, ale na druhou stranu město nepředpokládá, že by se takto výrazná omezení s následným odškodněním často opakovala. „Nechceme to aplikovat na všechny rekonstrukce, drtivá většina rekonstrukcí je vyhotovena do šestti měsíců a obchodníci jsou o nich předem informováni, takže mají relativně čas se na případná omezení připravit. Přidanou hodnotou jim pak bude lepší vzhled ulice, který jim přinese určitý komfort, a možná i větší návštěvnost. V případě Pražské ale chceme prokázat dobrou vůli, neboť vzniklé omezení bylo výrazně vyšší než u jiných investic. Další vlna kompenzací bude možná až po kompletním vyhotovení zakázky – což předpokládáme, dle informací od spol. GEOSAN GROUP, a.s., v dubnu až květnu letošního roku,“ doplnil místostarosta.