Město Kolín letošní zimu poprvé otestuje nový mobilní ubytovací systém pro lidi bez domova - tzv. bezdomovecké iglú. Iglú je složeno z dobře izolující polyetylenové pěny a hliníková folie, je nehořlavé a výhřevnost vlastním tělem zajistí teplotní komfort o cca 15 až 18 °C vyšší než je okolní teplota prostředí. Tento trend do České republiky přišel z Francie, kde jej pomáhá realizovat jeden ze zakladatelů projektu Manu Chilaud. „Chceme tímto způsobem doplnit současný ubytovací systém pro lidi bez domova. Lidé mají možnost využít ubytovnu pro osoby bez přístřeší v Polepské, ale jsou situace, kdy sami nechtějí nebo jedná se o případy, které jsou v rozporu s ubytovacím řádem – např. nechtějí se vzdát psa nebo se jedná o manželský pár, který chce zůstat pospolu či došlo k požití vyššího množství alkoholu. V přízemí ubytovny si tito lidé mohou provést základní hygienu a poté přespat ve skromném zahradním příbytku. Iglú je majetkem města, součástí inventárního soupisu, proto není volně k rozdání do terénu. Zkušebně bude umístěno na zahradě ubytovny v Polepské,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Město je vlastníkem zatím jednoho kusu, pořizovací cena je okolo 5 000 Kč a životnost - pouze při sezónním používání - maximálně pět let.