Pěší úsek podél Jaselské a v Kmochově ulici by měla projít proměnou. „Do prvního výběrového řízení na úpravu schodiště a veřejného prostranství v ulici Kmochova a Jaselská u Západky se, bohužel, jak se teď bohužel stává poměrně často, přihlásila pouze jedna firma, která byla ve své nabídce velmi vysoko nad projektantskou cenou. Firmy jsme proto oslovili znovu,“ uvedl starosta Vít Rakušan s tím, že tento kout Kolína dlouhodobě nevypadá dobře. Kromě toho vzniká ještě další projekt na úpravu pěší oblasti podél celé Jaselské ulice až ke křižovatce s ulicí Legerovou a Žižkovou. „Zde by mělo dojít pod supervizí městského architekta k úpravě zábradlí a zídek i k výsadbě zeleně, aby se průjezd Jaselskou, která sama o sobě není nijak parádní, stal v Kolíně přívětivějším,“ dodal starosta.