Město Kolín zveřejnilo výzvu k podání žádosti o dotaci na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína pro rok 2019. „Kromě provozních nákladů jsme v novém roce umožnili sborům dobrovolných hasičů - v našem územním obvodu - čerpat finance i na modernizaci techniky, takže předpokládáme, že toho využijí,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Lhůta pro podání žádosti je od 1. února 7:00 hod. do 28. února 15:00 hod. Lhůta pro rozhodnutí je pak stanovena do 30. června. Bližší informace jsou ke stažení na webových stránkách města.