V neděli 6. ledna od 16 hod. proběhlo na Karlově náměstí Tříkrálové zastavení, jehož pořadatelem byla Farní charita v Kolíně. Tři králové v podobě mladých koledníků - kromě tradiční zvěsti o narození Spasitele - pomohli k výběru dobrovolných finančních darů od lidí. Získané prostředky přispějí k výstavbě Komunitního centra charity v Kolíně na Zálabí. Po příchodu Tří králů na začátku akce následovalo úvodní slovo ředitelky farní charity Lucie Růžkové Rybárové, požehnání kolínského faráře Jána Halamy a přivítání starosty města Víta Rakušana. Celým zastavením nás provedl zpěv KVARTETA Elišky Tesařové, Nikoly Suchové, Jana Čecha a Josefa Hůly spolu s mluveným slovem faráře Halamy.