Mezi Kolínem a Novou Vsí I by mohla vzniknout cyklostezka. Celková délka má dosáhnout cca 3,5 kilometru. Investorem ale nebude Město Kolín, jak by se mohlo zdát, přesto může být jeho postoj k nápadu přínosný. "Tento záměr byl městu oznámen. Město Kolín ale nebude investorem. Po odsouhlasení v radě, respektive zastupitelstvu případně udělíme souhlas s využitím některých městských pozemků," sdělila mluvčí radnice a asistentka starosty Jiřina Holubová. Nositelem myšlenky, nikoliv investorem, je občanské sdružení Ratenická včela. To vyjmenovalo celou řadu důvodů pro vznik cyklostezky. Od zpřístupnění úřadů či škol v Kolíně pro obyvatele obcí vzdálených do 7 kilometrů od "okresního" města přes umožnění občanů Ohrady snadněji se dopravit na železniční zastávku v Nové Vsi I po zlepšení vzhledu krajiny kolem cyklostezky. Do jednání se zapojila i Místní akční skupina Podlipansko spolu s vedením Nové Vsi I. "Ze schůzky vyplynulo, že obec Nová Ves I pověřila svého zastupitele pana Petra Čecha jednáním ohledně cyklostezky. Ten již intenzivně jedná s Kolínem, zejména s místostarostou Pospíšilem. Všechno běží jak má. Obec Nová Ves se projektem intenzivně zabývá a plánuje jednání s majiteli pozemků a další přípravu cyklostezky. MAS Podlipansko si zařadila tuto stezku do Cyklostrategie 2014+ a do naší připravované strategie na léta 2014 až 2020 a plánujeme její budování financovat z fondů Evropské unie v příštím plánovacím období," sdělila ředitelka MAS Podlipansko Markéta Pošíková. Další podrobnosti otisklo včerejší vydání týdeníku Kolínský Pres. meč