Město plánuje navýšení parkovacích kapacit v lokalitě od centra města směrem k nádraží. Některá z nových parkovišť budou vybudována v rámci soukromých investic. Jedno takové by mělo ještě v letošním roce vzniknout v ulici Rorejcova naproti OS Futurum v těsné blízkosti kolejiště, kde již jedno soukromé parkoviště funguje. "Jedná se o rozšíření stávajícího parkoviště o dalších 80 – 85 parkovacích míst,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. “Chci pouze upozornit, aby nedošlo ke spekulacím, že se nejedná se o pozemek města a ani v minulosti jsme tento pozemek nikomu neprodávali. Jde o ryze soukromý developerský záměr, do kterého město nevstupovalo," upřesnil starosta Vít Rakušan s tím, že město stále pracuje na studii parkování na Starokolínské. Tato městská investice je ovšem podmíněna vybudováním podchodu z nádraží s vyústěním do Starokolínské ulice. "Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s tímto počítá. Nicméně, dokud nezačne projekt realizovat, nezačneme ani my, byla by to zbytná investice,“ dodal starosta. Další oficiální městské parkoviště vznikne ve Školské ulici (včetně místa po budoucí demolici domu č. p. 162). K úpravě parkovacích míst dojde též v ulici Na Pobřeží.