Město Kolín v roce 2019 rozšířilo stávající právní zastoupení o čtvrtého právního zástupce, jímž se stal Mgr. Prokop. „Zásadní je, že náklady na rozšířené právní služby nenarůstají. Zdůrazňuji, že předem vymezený obnos peněz se rozdělí mezi čtyři právní zástupce místo třech, čili nenavyšujeme ani o korunu. Částka vynaložená na právní zastoupení činí cca 2 miliony korun ročně. Jen pro srovnání – v roce 2009 tyto náklady dosahovaly částky přes 10 milionů korun,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. V současné době tak město zastupují Mgr. Kasal, JUDr. Jančák, Mgr. Bartošová a nově Mgr. Prokop.