Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně pod záštitou místostarosty Michaela Kašpara, pořádá ve dnech 15. - 18. května v Městském společenském domě v Kolíně tradiční Výstavu o životním prostředí. Projekt vznikl za významné pomoci pedagogů a studentů Střední školy obchodní z Kolína IV -Šťáralky a s přispěním pedagogů a studentů Středního odborného učiliště v Čáslavi. Slavnostní zahájení výstavy začíná ve středu 15. května 2019 v 8:45 hod. Ve dnech 16. a 17. května bude otevřena od 9 do 17 hod. a v sobotu 18. května 2019 od 9 do 12 hod. Celá akce je pojata formou zábavné a poznávací soutěže s řadou cen od sponzorů. Návštěvníci budou mít možnost soutěžit na 20 stanovištích rozdělených do 4 barevných okruhů – Modrého okruhu, Fialového okruhu, Zeleného okruhu a Červeného okruhu. Napříč okruhy zazní témata věnovaná např. péči o handicapované živočichy, bezobalovému nákupu, poznávání plemen psů, kaktusům, včelám, houbám, dřevinám, těžbě a biodiverzitě, nakládání s odpady, myslivosti, arboristice aj. V rámci doprovodného programu nebude chybět FARMA inženýra Karla Horáka ze Žehuně, ukázka drobného zvířectva zástupců Českého svazu chovatelů z Kolína či soutěž společnosti Polabské mlékárny, a.s., ve florbalu. Z myslivosti uvidíte trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018 na území obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín a v dopoledních hodinách proběhne střelecká soutěž pro dospělé na laserové střelnici.