Od 1. ledna 2019 byl ukončen provoz Protialkoholní záchytné stanice v Kolíně. Součaný postup by měl být následující: U zachycených osob policie vyhodnotí zdravotní stav a pokud lidé pod vlivem alkoholu potřebují lékařské ošetření, jsou odvezeni do nemocnice. Po propuštění je možné ošetřené osoby, které jsou schopny pohybu, umístit k noclehu do městské ubytovny pro osoby bez přístřeší nebo vrátit zpět domů. V případě agresivity, poškozování sebe či majetku jsou zadrženy v cele Policie České republiky. A jaká byla praxe za první necelé dva měsíce? „Tady si dovolím citovat pana doktora Hoffmanna z Oblastní nemocnice v Kolíně. ‚Od začátku roku bylo přijato cca 10 pacientů a asi polovina z nich by mohla být adepty na umístění do protialkoholní záchytné stanice. Přijatí pacienti byli vyšetřeni, zabezpečeni a kromě jedněch zničených dveří jsme nezaznamenali žádnou událost, která by šla označit za mimořádnou a kterou by nebylo možné zvládnout.‘ Takže se bavíme o pěti lidech. Je opravdu evidentní, že záchytka v Kolíně fungovala jako velmi spádový bod pro široký region,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.