Město Kolín vypovědělo smlouvu o umístění pětapadesáti reklamních laviček, které téměř deset let "zdobily" kolínská prostranství. "S firmou, která lavičky vlastní, nebyla lehká dohoda. Opakovaně jsme se snažili ji vyzývat k nápravě stavu neutěšeného stavu, protože nejen že lavičky, dle našeho názoru, nebyly příliš vzhledné a estetické, ale ani péče o ně, ani o tu inzerci nebyla za poslední léta prakticky žádná. Pouze v době nějaké masivní reklamní kampaně se na nich objevily nějaké přelepy, které však nebyly prováděny dobře, nedržely a odlepovaly se," uvedl starosta Vít Rakušan. Nyní má reklamní firma tři měsíce na to, aby lavičky odstranila. Pokud tak neučiní, udělá to město na vlastní náklady, které pak bude po firmě vymáhat. Po dohodě s městským architektem budou reklamní lavičky postupně nahrazeny novými. Je vytipováno několik druhů laviček dle toho, ve které lokalitě budou umístěny. "Nevyhýbáme se ani tomu, že by se v nějaké části Kolína mohla objevit i velmi originální lavička s tématem, které se váže k lokalitě. To vše je však otázkou času. Nicméně tento hnus, který ve veřejném prostoru byl a evidentně a objektivně ho hyzdil, z Kolína naštěstí zmizí," dodal starosta.