Někteří návštěvníci kolínské vodárny si zkracují cestu vedoucí od silnice k věži přes přilehlý trávník. A právě proto se město rozhodlo vystavět nové schodiště jako prodloužení stávajícího schodiště od vodojemu až k silnici. „Ano, protahuje se až dolů k silnici. Tato myšlenka zde byla už v době, kdy se vodárna opravovala. Praxe nám potvrdila, že lidé spíše využívají přímé cesty a zeleň se vyšlapává místo toho, aby to obcházeli po chodníku,“ doplnil místostarosta Michael Kašpar. V návrhu je nové dvoudílné schodiště jak kompozičně, tak i provozně podřízeno stávající budově vodárny a jejímu původnímu schodišti. Každé samostatné schodiště bude vybudováno z monolitického železobetonového jádra se základovými pásy a podkladní deskou s vytvarovanými stupni. Zakázku v celkové hodnotě 499 589 Kč s DPH vysoutěžila firma David Sixta stavební s.r.o. Dle smlouvy o dílo by stavba měla být dokončena do 31. května 2019.