V sobotu se v Kolíně konala Okresní konference ČSSD. Jednak schválila nominaci kandidátů za okres Kolín na středočeskou kandidátku pro krajské volby, které se budou konat letos na podzim (v tajné volbě byli zvoleni Marek Semerád, Lenka Mlynářová, Lubomír Nymburský, Karel Hron a Kamil Popelák), a  za druhé přijala politickou rezoluci k situaci v Kolíně. "Sociální demokracie v Kolíně již více jak rok nesouhlasí s nekoncepčními kroky, které činí vedení města v čele se starostou Vítem Rakušanem, a které škodí nejen městu samotnému, ale především jeho občanům," píše se v rezoluci. "Jedná se zejména o nespolupráci se Středočeským krajem, například při čerpáni dotací a odmítnutí rekonstrukce budovy gymnázia, což by ulehčilo jak studentům, tak městské pokladně. Mimo to kritizujeme nevýhodné smlouvy s právníky, které nebyly zadané dle zákona, dále odpouštění úroku při nespláceni půjček a zvyšování místních poplatků, jako je například poplatek z ubytovacích kapacit, když přitom EU vypisuje dotace na podporu cestovního ruchu. V návaznosti na výše zmíněné skutečnosti, okresní konference ČSSD v Kolíně, vyzývá vedení města v čele se starostou Vítem Rakušanem, aby se v důsledku mnoha chybných politických kroků a rozhodnutí zamyslelo nad dalším rozvojem města Kolína." Konference se zúčastnilo několik desítek delegátů z celého okresu a mnoho význačných hostů z řad předsednictva ČSSD. meč
 

Z konference. Foto - Kolínské noviny