Obec Cerhenice vyplatí příspěvek ve výši 3 tis. Kč rodičům, kteří přihlásí své dítě pro školní rok 2007/2008 do kteréhokoliv ročníku tamější základní školy, jejímž je zřizovatelem. "Důvodem pro toto opatření je skutečnost, že v 90. letech nedisponovala obec dostatkem parcel pro stavbu domů a mladí lidé proto většinou raději odešli jinam. Druhým důvodem je prý i nižší porodnost v uvedeném období. Vinou nižšího počtu žáků jsme přicházeli o peníze z kraje na provoz školy i platy učitelů, které jsou vypláceny právě podle počtu žáků. Šlo asi o 700 tisíc korun. Letos se situace lepší a od září by mělo 1. třídy nastoupit 22 školáků," řekl starosta Cerhenic Marek Semerád. Podle něho by rodičům vyplacená částka měla uhradit celoroční náklady na případné dojíždění žáků do školy. Starosta je přesvědčen, že podporu bude obec nabízet nanejvýš 5 let. Doufá ale, že to bude trvat i kratší dobu. meč