Město Český Brod chystá stejně jako Kolín intenzifikaci městské čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních vod je stavebně vybavena na 7.600 ekvivalentních obyvatel, což již neumožňuje další plánovaný rozvoj města a připojování na městský kanalizační systém obcí ve spádovém území Českého Brodu. "Předpokládáme rozšíření o přibližně dalších 2.000 ekvivalentních obyvatel, což by mělo dle projektů stát celkem přes 38 mil. Kč. Žádost o spolufinancování byla podána již v minulém roce na ministerstvo zemědělství, ale nebyla podpořena. Opětovně byla posuzována v letošním jarním kole, výsledek však zatím neznáme," řekl místostarosta Jakub Nekolný. V případě podpory by akce mohla být zahájena v příštím roce a ukončena v roce 2012. meč