V Konárovicích řeší neobvyklý případ. Několik obyvatel si totiž starostovi stěžuje na neposedné pávy, kteří patří k tamnímu zámku. Jeden občan si stěžoval na pokaděnou střechu, další se domnívá, že mu kvůli elegantním hrabavcům slepice nesnášejí vejce. Stížnost předali starostovi Aleši Kratochvílovi, který dal správkyni zámku Ireně Steklé od 9. května měsíc času na vyřízení případu. Neudělá-li něco, co by sousedy uspokojilo, předá prý věc k vyřešení přestupkové komisi v Kolíně. Irena Steklá si ale neví rady, hlavně prý nedokáže temperamentní pávy chytit a ani nezná nikoho, kdo by jí pomohl. Podle námi osloveného právníka nejsou protestující občané bez šance. "Šlo by to kvalifikovat jako protiprávní zásah do vlastnického práva, jinak jde tedy o poškozování cizích práv. Poškození, pokud se s majitelem pávů nedohodnou jinak, by mohli podat návrh na odstranění protiprávního zásahu do vlastnického práva," řekl doktor práv. Obsáhlejší zprávu si přečtete v dnešním vydání Kolínského Presu. meč

Páv z konárovického zámku je v ohrožení. Foto - Jiří Červín