Místní akční skupina (MAS) Podlipansko a Region Pošembeří společně připravují Středočeskou ovocnou stezku. Ta povede oběma regiony a po celé trase bude značena cyklistickými informačními směrovkami s logem projektu. V provozu by měla být  příští rok.  „Na obou koncích cesty vás přivítá vstupní tabule s informacemi o tematické stezce a mapou celé trasy. Na cyklostezce dlouhé 72 kilometrů bude umístěno 10 zastřešených odpočívadel s lavičkami, stolkem a stojany na kolo, a infotabulemi, které vás provedou historii i současnosti ovocnářství v této části Středočeského kraje. Dále na trase potkáte 18 taggů (kódů) s možností stažení informací o stezce a zajímavostech regionu do mobilního telefonu,“ vysvětlila realizační manažerka projektu MAS Podlipansko Iveta Minaříková. V rámci projektu bude vytištěn Průvodce po Středočeské ovocné stezce, který bude shrnovat informace o celé trase a zajímavosti o projektu. Největším lákadlem nejen pro rodiny s dětmi budou dvě trasy s interaktivními tabulemi. Hrací prvky vyrobené z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů přinesou potěšení malým i velkým, ale hlavně těm, kteří si rádi hrají a získávají nové znalosti. Interaktivní prvky poučí návštěvníky o přírodě, ovoci, které se v této oblasti pěstuje a současně ověří jejich znalosti, získané při projetí ovocné stezky. Při návštěvě ovocných sadů mohou výletníci ochutnat místní produkty a získat originální razítko s logem stezky. Cílem projektu je vytvoření cyklistické, tematicky zaměřené stezky, propojit ovocnáře hospodařící na tomto území a rozšířit jejich aktivity směrem k venkovské turistice. MAS Podlipansko zahrnuje území od Bečvár přes Horní Kruty, Vitice, Pečky či Velim, Region Pošembeří zahrnuje obce z Českobrodska. meč, mas.podlipansko.cz

Cykloturistika tvrdí zdraví a lásku. Repro - penzion-kama.cz