Přesto je stále ve vzduchu jeden háček, který se týká právě úseku č. 2. Ačkoliv veškeré nemovitosti paní Liskové jsou již ve vlastnictví ŘSD, dosud ještě probíhá dědické řízení po jejím nedávno zesnulém manželovi Bohuslavu Liskovi. Z tohoto důvodu není také ještě přestěhována. "Pracuje se na tom," uvedla tisková mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Na rychlosti vyřízení dědického řízení přitom záleží termín dostavby celé silnice. Realizace předmětného mostního tělesa totiž vyžaduje celkovou délku výstavby cca 18 měsíců a to od doby jejího zahájení.

"Vzhledem k postupu přípravy a výstavby od zahájení realizace celé stavby, bude nutné provést úpravu původního harmonogramu výstavby, s termínem jejího dokončení, nebo alespoň jejího zprůjezdnění a to pravděpodobně nejdříve v horizontu konce roku 2011. Definitivní harmonogram výstavby celé akce bude však možno vypracovat až po vydání posledního stavebního povolení a následném předání staveniště zhotoviteli," řekla Martina Vápeníková.

Pro zastánce obchvatu je dobrou zprávou, že výkup pozemků v rozsahu trvalého záboru akce je jinak dokončen. "Ze strany právního oddělení ŘSD bylo podáno celkem 27 návrhů na vyvlastňovací řízení. Všechna vyvlastňovací řízení byla již ukončena," oznámila Martina Vápeníková. Pozemkový úřad ukončil v rámci předmětné stavby kompletní pozemkové úpravy pro všechna katastrální území. meč

Bývalý dům manželů Liskových ve Štítarech. Foto - Jiří Červín