Na den otevřených dveří v sobotu 15. října od 13 hodin zve všechny zájemce psychiatrické oddělení Sadská. Nejprve si návštěvníci budou moci prohlédnout areál léčebny, od 14 hodin následuje ukázka muzikoterapie s pacienty mgr. Skočdopolové, od 15 hodin pak přednáška MUDr. Janákové, zaměřená na téma „psychiatrie bez předsudků“. Od 16 hodin zahraje skupina Africké Bubny a o hodinu později se rozhoří táborák s možností opéci si buřta či losovat v tombole.

Zájemci si budou moci osobně pohovořit s psychology PhDr. Čápovou a mgr. Doležalovou na téma „Jak by vám mohla být psychoterapie nápomocná?“. Nebude zde chybět ani možnost zakoupit si výrobky pacientů, pocházející z produkce pracovní terapie, v rámci které se vyrábí svíčky, pracuje na hrčířském kruhu apod.

Bližší informace vám ochotně poskytne sociální pracovnice Veronika Křičková na tel. č. 325 594 473, popř. na e-mailové adrese veronika.krickova@lsadska.cz. Dodejme je, že právě Veronika Křičková založila v Kolíně pobočku VIDA centra. Informační centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci najdete v Kolíně v budově „nové“ polikliniky ve Smetanově ulici. Uživatelské hnutí VIDA je založeno na práci samotných uživatelů psychiatrických služeb, kteří poskytují bezprostřední podporu a cílené informace o duševních nemocí a duševního zdraví, v neposlední řadě má pomoci destigmatizovat psychiatrii.
kop