Město Kolín spustilo druhou vlnu dotazníkového průzkumu v rámci projektu Enazor.cz - zapojení veřejnosti při rozhodování o svém městě, který probíhá formou on-line šetření. Tématem je otázka sportovní haly v Kolíně. Dotazník naleznete na stránkách http://kolin.enazor.cz, je určen pro osoby starší 15 let a je anonymní. Toto šetření je součástí dlouhodobé snahy města sledovat potřeby a názory občanů našeho města. Výsledky šetření se stanou podkladem pro další zkvalitňování života v Kolíně. "Vaše názory a připomínky nám pomohou naše město společně měnit tak, abychom vytvářeli příjemné prostředí pro život v něm," věří vedení města. Dotazník je přístupný do 5. února. MěÚ Kolín