Snaha Města Kolína získat správu místního gymnázia pod svá křídla dostává trhlinu. Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu ČR totiž nedoporučilo převod zřizovacích práv gymnázia z kraje na město. Sdělil to vedoucí Odboru školství a sportu Krajského úřadu Střední Čechy Pavel Schneider. Kraj mezitím vyzval město, aby se vyjádřilo, kolik finančních prostředků hodlá investovat do budovy školy a zda je připraveno od kraje odkoupit vybavení školy. Druhý kolínský místostarosta Jan Pospíšil prohlásil, že takové garance bude město moci dát až po schválení rozpočtu zastupiteli v lednu 2012. Kraj už rovněž vyčíslil přibližnou částku majetku gymnázia, který bude chtít městu odprodat. "Pořizovací hodnota majetku je asi 14 milionů korun, zůstatková účetní hodnota je asi 0,5 milionu korun. Přesná hodnota majetku bude určena před prodejem, a to formou soudního odhadu," řekl dále Pavel Schneider. Zastupitelstvo kraje zatím o gymnáziu nejednalo. meč