Jiřina Holubová, tisková mluvčí kolínské radnice a rovněž asistentka starosty Víta Rakušana, opustí své funkce. Získala lépe placené zaměstnání v soukromém sektoru. Odejde v polovině října. Město Kolín 1. září již oznámilo výběrové řízení na obsazení obou pracovních pozic. Uchazeči o zajímavou práci mají možnost podat přihlášku poštou na adresu Městský úřad Kolín, Kancelář úřadu, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I (obálka musí být označena "Výběrové řízení ASISTENT - ASISTENTKA - Mluvčí - neotvírat" s uvedením jména a adresy uchazeče) s podacím razítkem nejpozději s datem 16. září nebo osobně do podatelny Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, (obálka musí být označena "Výběrové řízení ASISTENT - ASISTENTKA - Mluvčí - neotvírat" s uvedením jména a adresy uchazeče) nejpozději do středy 16. září do 17 hodin. Podmínky najdete na uřední a elektronické desce radnice. Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu v jeho průběhu, po jeho skončení, nebo nevybrat žádného uchazeče. Vítěz výběrového řízení má nastoupit 1. října. pres, MěÚ Kolín