Město Český Brod se rozhodlo vrátit pořádáním v současné době velmi moderních farmářských trhů do svého centra tradiční staré zvyklosti. Tím chce umožnit svým občanům i návštěvníkům města zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, květiny, vejce a další produkty, vypěstované nebo vyrobené v blízkém okolí. Záměrem města je podpořit místní drobné zemědělce a podnikatele, místní výrobky či ekologicky šetrně pěstované produkty. Pravidelně opakující se trhy také zprostředkovávají občanům možnost komunikace s ostatními obyvateli a zavádějí novou místní tradici. Pořádání farmářských trhů bylo podpořeno z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Ze získané dotace budou pořízeny stánky a také zajištěna propagace celé akce. Trhy se budou konat v pátek v době od 9 do 16 hodin na náměstí Arnošta z Pardubic, jednou za 14 dní. První trh by se měl uskutečnit 1. července. V rámci projektu proběhne 8 trhů. Když se trhy osvědčí, budou následně pořádány každý týden až do podzimních měsíců. Stánky budou také využity pro výroční trhy, například před Vánocemi či Velikonocemi a na městských slavnostech. meč, www.cesbrod.cz
 

Foto - benesovsko.info