Dny architektury 2015 se v Kolíně konají ve dnech 3. a 4. října. Letošní ročník celorepublikového festivalu, který pořádá občanské sdružení Kruh, oslaví pětileté výročí. Vzhlíží k budoucnosti a klade otázku: Co bude za pět let? Přehlídka, která probíhá formou procházek s architekty, se uskuteční v téměř pěti desítkách českých a moravských měst. Naplánováno je celkem více než devadesát akcí - procházek vedených architekty, historiky či teoretiky architektury mladé a střední generace. Všechny procházky a výpravy jsou zdarma.

Program:

Kolín - Jaselská - bariéra města

Průtah městem po dokončení vnějšího obchvatu již nemá smysl a stává se pouhou bariérou, která škodí městu. Svůj diplomní projekt humanizace průtahu představí a procházkou provede Vojtěch Malina (Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci). Sraz je v sobotu 3. října v 10 hodin v ulici Dukelských hrdinů 214.

Kolín - promítání filmu Černý Petr od Miloše Formana

Hledejte záběry Kolína 60. let ve filmu Černý Petr od režiséra Miloše Formana z roku 1963. Ve filmu se nacházejí mimo jiné záběry z Kmochova ostrova, Karlova náměstí, Zahradní ulice i Podskalského nábřeží. Sraz je v sobotu 3. října v 16.30 hodin v lokalitě Na Skále.

Kolín - město na řece/u řeky

Půjdeme po nábřeží od Kmochova ostrova až na nádraží. Budeme zkoumat, zda je Kolín město "u řeky", nebo "na řece". Prozkoumáme krásy kolínské divočiny, mosty a jiné architektonické fenomény v blízkosti řeky. Procházku bude komentovat architekt Vojtěch Ertl a botanik Jan Albert Šturma. Sraz je v sobotu 3. října ve 14 hodin na Kmochově ostrově.