Od začátku roku registruje Městský úřad Kolín zvýšený zájem občanů o vydání občanského průkazu. Tato skutečnost je dána mimo jiné i tím, že v letošním roce končí desetileté období od poslední hromadné výměny tohoto dokladu a navíc v současné době (jako vždy v letních měsících) kulminují požadavky na získání cestovního dokladu. Upozorňuje na to, že o výměnu občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. Požádat o občanský průkaz i cestovní doklad lze učinit v budově bývalého okresního úřadu, Karlovo nám. 44, Kolín I, objekt A, hala v přízemí v těchto úředních hodinách:
pondělí                 8:00 – 17:00 hodin
úterý                     8:00 – 14:00 hodin
středa                   8:00 – 17:00 hodin
čtvrtek                  8:00 – 14:00 hodin.
Poslední úkon v odpoledních hodinách vždy 15 minut před koncem uvedené doby. Pro návštěvu příslušných pracovišť Městského úřadu Kolín jsou doporučovány využít úterý nebo čtvrtek, případně lze využít systému internetového objednávání – podrobnosti na http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/. Zkrátíte si dobu čekání. MěÚ Kolín