Na první projekt půjde z automobilky 300 tis. Kč. Peníze jsou určeny na značení cyklotras v centru města a vybudování bezpečných sklopených nájezdů na obruby. Návrh navazuje na plánované budování cyklotras v Třídvorské ulici a z Tovární ulice přes Jiráskovo náměstí a Masarykův most na Karlovo náměstí. K částce 300 tis. Kč město přidá 20 tis. Kč.

Druhému projektu, Rekonstrukce Ztracené uličky, pomůže společnost TPCA sumou 200 tis. Kč. Mají být použity na revitalizaci a zpřístupnění historické uličky v blízkosti centra města a vytvoření kolínské "Zdi přání". Vzhledem k tomu, že radnice původně žádala o 360 tis. Kč, budou však původní plány umenšeny. Podle vedoucího městského odboru regionálního rozvoje Martina Jírovského ale zatím není určeno jak. Už loni za pomoci nezaměstnaných Romů občanské sdružení Prostor nechalo zapomenutou uličku vyčistit. Město předpokládalo, že nyní nechá v lokalitě udělat parkovou úpravu, osvětlit ji a dozdít zeď. Zeď přání je osobním nápadem šéfa Prostoru Petra Steklého. Ten chce k zatraktivnění uličky přispět tím, že by lidé do zdi mezi cihly vkládali papírky s přáními. Šlo by o jakousi obdobu Lennonovy zdi v Praze na Malé Straně nebo zdi nářků v izraelském Jeruzalémě. 

Oba návrhy je nejprve nutno projekčně připravit a dále bude potřeba v případě zamýšleného osvětlení Ztracené uličky získat stavební povolení. Letos by měly být oba projekty realizovány z větší části, zbytek by přišel na řadu příští rok. V tomto případě totiž město není nuceno ukončit je letos, protože grant TPCA se nemusí vyčerpat do konce kalendářního roku. meč