Společnost Kaufland Česká republika musí zaplatit pokutu, kterou jí v roce 2006 udělila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Tehdy v prodejně této firmy  v Kolíně odebrala inspekce vzorky medu, který pro nepřiměřený obsah hydroxymethylfurfuralu (látky vznikající jednak stářím medu, ale především jeho přehřátím) nevyhověl požadavkům vyhlášky pro tuto potravinu. Při další kontrole byly v nabídce zjištěny nevyhovující brambory a také nektarinky, z 95 procent napadené plísní a hnilobou. Inspekce uložila za porušení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích pokutu ve výši 150 tisíc korun. Kaufland ČR se proti verdiktu inspekce odvolal. Nedávno Nejvyšší správní soud rozhodl v jeho neprospěch. V rozhodnutí zdůraznil, že zákon o potravinách stanoví provozovatelům potravinářských podniků obecnou povinnost jejímž smyslem je, aby se potravina, která nevyhovuje požadavkům na jakost, vůbec nedostala na trh, tj. vyloučit možnost nákupu takové nevyhovující potraviny. Obchodní řetězec neuspěl s kasační stížností a proti rozhodnutí již není opravných prostředků. "Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu budeme respektovat vzhledem k poměru trvání celého případu a vyměřené částky," řekl mluvčí Kauflandu Michael Šperl. meč