Světoznámý festival dechových orchestrů Kmochův Kolín se bude letos konat 12. až 14. června. Nový pořadatel má s ním velké plány. "Ke Kmochovu Kolínu přistupujeme jako k prestižní akci s obrovskou tradicí, která zavazuje," říká zástupce pořadatele Mgr. Oldřich Novotný (jinak místostarosta obce Dobšice na Nymbursku) a pokračuje: "to ale neznamená, že musí být nudná. Vždyť i sám František Kmoch ve své době razil hudební styl, který posluchače bavil. A my chceme, aby Kmochův Kolín lidi bavil. Proto jdeme cestou změny."

Jak nás dále informoval Petr Jindra, hlavní změnou oproti loňskému roku bude paradoxně návrat. A sice k tradičnímu zaměření festivalu, kdy je největší prostor věnován dechovým orchestrům. Zároveň se Kmochův Kolín rozroste o několik nových scén. Hlavní pódium sice neopustí Karlovo náměstí, ale objeví se například malá scéna na nádvoří pivovaru nebo v amfiteátru na Kmochově ostrově, jak jsme už psali.

V dramaturgii festivalu, která je letos pod taktovkou Ing. Jiřího Nováka, sice dojde ke změnám, ale tradiční akce jako Nocturno, sobotní průvod orchestrů městem, sobotní Tančírna pod hvězdami nebo nedělní Monstrkoncert zůstanou samozřejmě zachovány. "Chceme, aby se na Kmochově Kolíně hrály současné moderní skladby, neotřelé a pokrokové aranže pro dechové orchestry," říká Ing. Novák a dodává: "rádi bychom dali prostor dechovým orchestrům, které takové věci hrají a přinášejí tím do dechové hudby nové nápady a energii." Pořadatelé Kmochova Kolína sice razí změnu, ale přesto chtějí zachovat věrnost nejznámějším a nejlepším Kmochovým skladbám. Ty budou představovat tradiční vrchol nedělního Monstrkoncertu.

V programu letošního Kmochova Kolína se objeví několik novinek, většinou zaměřené na dětské návštěvníky. Za všechny jmenujme například přehlídku dětských dechových orchestrů pod názvem "Pane, pojďte si zahrát", talentovou soutěž "Malovali u Kolína" nebo "Zkuste si hrát", což je doprovodný program, kdy si děti mohou vyzkoušet téměř všechny dechové nástroje na vlastní kůži. meč, p. jindra

Kmochův Kolín před 2 lety. Repro - www.kmochuvkolin.cz