Po dlouhém očekávání veřejnosti i občanského sdružení Prostor podepsal středočeský hejtman David Rath smlouvu, která umožňuje čerpat evropskou dotaci na stavbu komunitního centra sociálních služeb na Kollárově náměstí v Kolíně. "Ano, je to pravda, smlouva byla podepsána v pátek 23. října a zahájení plánované stavby nestojí nyní již nic v cestě., potvrdil ředitel Prostoru Petr Steklý. Stalo se tak rok po schválení projektu, ale původní termín pro realizaci projektu do konce roku 2010 je stále reálný. "V současné době předáváme staveniště, podepisujeme smlouvu s dodavatelem prací a do konce roku budou stávající budovy zbourány," sdělil Petr Steklý. Obyvatelé okresů Kolín a Kutná Hora se tak můžou těšit na moderní centrum služeb, které bude poskytovat odborné sociální poradenství, odborné psychologické poradenství, krizovou intervenci, terapii, pomoc obětem domácího násilí, informace o sociálních službách, primární prevenci pro žáky základních a středních škol, vzdělávání, volnočasové aktivity pro mládež či kulturní a osvětové akce. Zároveň získá Kolín další renovovanou městskou část namísto chátrajících, ničemu nesloužících budov. Jak bude Kolárka vypadat se podívejte na webových stránkách www.os-prostor.cz. meč