Zastupitelé města Kolína rozhodli o bezúplatném převodu železniční vlečky do Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry z vlastnictví města na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Vlečka měla pro město původně sloužit jako zdroj příjmů, z kterých mělo hradit vzniklé závazky spojené s budováním zóny. Prozatím však Kolín od TPCA za používání vlečky neobdržel ani korunu. „Město se jako provozovatel vlečky nemůže chovat vůči investorům obchodně, tudíž nutně jde o záležitost prodělečnou. Kolín v tuto chvíli disponuje velkým majetkem, z kterého nemá žádný užitek,“ řekl místostarosta Jiří Buřič (ODS). „V případě převodu na sebe veškeré povinnosti města vůči státu přebírá SŽDC,“ dodal. Dále upřesnil, že převod se týká pouze samotného tělesa vlečky, nikoliv majetkového vypořádání. Výhodu převodu Buřič vidí především ve faktu, že SŽDC - na rozdíl od města Kolín - může na záležitosti spojené s vlečkou žádat o dotace. Město však nejprve musí zajistit změnu statutu této železniční cesty z vlečky na regionální trať, SŽDC pod svou správu totiž může převzít pouze státní a regionální tratě.
kop