Zastupitelstvo města Kolína odsouhlasilo sloučení tři sociálních služeb pod jedno vedení. Domov důchodců, Penzion pro důchodce a Pečovatelská služba budou mít společného ředitele a jedno vedení, a to pod novou hlavičkou Městské sociální a zdravotní služby. Cílem této perestrojky je zejména finanční úspora vyčíslená na 1 milion korun ročně a současně lepší kontrola zařízení. Kolik lidí přijde o práci, nikdo neuvedl. Ředitelky zmíněných organizací byly toto pondělí odvolány, není vyloučeno, že zůstanou ve své kanceláři ve funkci vedoucího střediska. Podle předkladatele návrhu Ivana Černovského ze sociálního odboru městského úřadu, bude mít město díky novému modelu možnost poskytovat seniorům i domácí zdravotní péči, což dosud nebylo možné a mnozí to jistě uvítají.

"Od 1. ledna bude příspěvková organizace Městské sociální a zdravotní služby poskytovat stávající služby Domov pro seniory, Pečovatelská služba a Chráněné bydlení. Do budoucna pak předpokládám, že dojde k rozšíření registrace o další potřebné činnosti pro kolínské seniory. Považujeme za přirozené reagovat na potřeby a průběžně dotvářet sociální a zdravotní služby našeho města pro kolínské občany," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. slad