Město Kolín podalo na Ministerstvu vnitra další žádost o státní účelovou dotaci ohledně prevence kriminality. Manažer prevence kriminality Petr Steklý navrhl 3 projekty: 1) Zbudování herního plácku v lokalitě Kolárka s požadovanou dotací 650 tis. Kč (celkem má však projekt stát 820 tis. Kč, zbylých 170 tis. Kč musí uhradit město), 2) Vybavení sportovního plácku pro rizikovou mládež s požadovanou dotací 170 tis. Kč (220 tis. Kč - 50 tis. Kč) a 3) Informační kampaň Bezpečný Kolín (krok 2) s žádostí o dotaci ve výši 30 tis. Kč (40 tis. Kč - 10 tis. Kč). "Doufám, že dostaneme co nejvíce. Přerozdělovanou částku Ministerstvo vnitra letos krátilo, zřejmě vinou krize. Na druhou stranu naše projekty jsou vnitrem vždy hodnoceny velmi pozitivně, neboť se provazují na sociální služby," komentoval žádosti jejich autor Petr Steklý.

Co vlastně jednotlivé projekty obsahují? V prvním případě za budovou komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb Kolárka na Kolárově náměstí vznikne hřiště, které budou moci využívat děti, jenž budou do docházet do v Kolárce umístěného nízkoprahového klubu. "Toto hřiště bylo naprojektováno již s Kolárkou, ale nedostalo se do jejího rozpočtu, neboť by potom ona žádaná částka do regionálního operačního programu byla moc vysoká, " dodal Petr Steklý. Druhý projekt žádá peníze na vybavení hřišť a třetí znamená tvorbu kartiček s telefonickými kontakty pro rodiče, učitele, strážníky či sociální pracovníky, kam se mohou obrátit při řešení problému s dospívajícím. Je vlastně pokračováním kartiček s telefonickými kontakty na městskou policii podle městských okrsků - jeden z projektů prevence kriminality, na nějž město získalo státní dotaci v loňském roce. meč