Ve II. rozpočtovém opatření Zastupitelstvo města Kolína schválilo částku 20.000 korun na tvz. aktivizační příspěvky pro osoby bez přístřeší. Z uvedených prostředků budou zakoupeny stravenky, které budou vydávány osobám bez domova, osobám žijícím na ulici, na základě vykonání veřejně prospěšných činností pro město. "Cílem projektu je snížení rizik vyplývajících z života na ulici, snížení drobné kriminality, postupné obnovování pracovních dovedností s možností zapojení do dalších aktivit, které město zajišťuje. Jde například o resocializační program v rámci veřejně prospěšných prací. Celý projekt bude zaštítěn sociálními pracovnicemi Oddělení sociální péče a zdravotnictví, který je součástí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín a také prostřednictvím spolupráce s farnostmi či charitou zde v Kolíně," řekl 1. místostarosta Tomáš Růžička. meč