V pondělí 29. června od 15 hodin se možná naposled v saloncích Městského společenského domu v Kolíně před přesunem do podnikatelského inkubátoru v září uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva města Kolína. Budou například projednány Memorandum o spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Kolín a návrhy na schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015, na zřízení organizační složky Městské služby sociální prevence, na schválení změny zřizovací listiny příspěvkové organizace CEROP Kolín v části týkající se změny sídla organizace, rozšíření předmět činnosti a upřesnění způsobu jednání statutárního zástupce organizace a na schválení hospodaření města Kolín v roce 2014 a schválení Závěrečného účtu města Kolín za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolín za rok 2014. Dále se zastupitelé budou zabývat veřejnoprávní smlouvou k zajišťování úsekového měření rychlosti mezi městem Kolín a obcí Pňov-Předhradí či informativní zprávou k průběhu investiční akce Modernizace autobusového nádraží v Kolíně. Veřejnost upozorňujeme, že zasedání je přístupné pro všechny věkové kategorie, je zdarma a navíc může ve vymezeném čase diskutovat. Občerstvení si však musí, na rozdíl od zastupitelů, koupit sama. meč