Přestože rozhodnutí o vlastním užívání komunikace (vztahující se jen na plochu náměstí) ústřední plochy platilo ve prospěch Města Kolín a komunisté podle výkladu Jiřího Buřiče nesměli při akci na ní použít žádné technické prostředky, zajistili si pro své přívržence nejen židle, ale využili i městskou přípojku elektrické energie.

Na místě během akce oficiálně nebyl nikdo z městského odboru dopravy, pod jehož správu užívání komunikace spadá. V následujících dnech vedoucí odboru dopravy Jiří Jeřábek pouze sdělil, že pokud bude podán podnět, bude se případ prošetřovat a případně řešit. A tento stav platil i minulý týden. Kýžený podnět prostě nepřišel. KSČM přitom hrozí sankce ve výši 0,5 mil. Kč. Na místě přihlížela jak městská, tak republiková policie a z povzdálí akci sledoval i správce majetku Městského úřadu v Kolíně Vojtěch Klouček.

Zajímavé je, že nikdo ze zástupců města nebo úředníků městského úřadu jednak dopředu neošetřil, aby komunisté mohli nerušeně překročit zákon a jednak nikoho následně nezajímalo, jak k tomu došlo. Podle předsdy OV KSČM Kolín Františka Švarce bylo jednoduché získat židle a elektrický proud. "Písemně jsme o to požádali firmu AVE, která je dle mých informací technickým správcem Karlova náměstí, a ta nám to umožnila tak jako loni. Také o židle jsme požádali firmu AVE, které jsou dle mého názoru jejím majetkem, neboť jim město Kolín prodalo celé bývalé Technické služby. Nepatří tudíž městu a AVE se zachovala vůči KSČM jako seriozní obchodní partner a jak přípojku elektrického proudu, tak židle nám zapůjčila a my jsme za tyto služby řádně a včas na základě zaslané faktury zaplatili," vysvětlil František Švarc.

Výše zmíněnou slovní přestřelku vyprovokoval František Švarc. V dopise adresovaném Kolínskému Presu, v němž zareagoval na předchozí rozhovor s Jiřím Buřičem ve jmenovaném týdeníku, napsal, že starosta vlastně vyzval občany k narušení akce pořádané KSČM, tedy k teroristickému počínání. Během tiskové konference, jež se konala zrovna v den, kdy Švarcův dopis vyšel (11. května), Jiří Buřič označil předsedu zdejšího okresního výboru KSČM za zaujatého pitomce. Přestože předtím starosta prohlásil, že by se aspoň zneužití městské zásuvky mělo prozkoumat, naposled uvedl, že městský úřad opravdu nebude zatím případ porušení ustanovení zákona prošetřovat, protože jednak nikdo nepodal podnět a jednak nechce jít radnice do sporu. Jiří Buřič takový postup označil za moudrý...

Další podrobnosti najdete v dnešním novém čísle týdeníku  Kolínský Pres. meč

Mladý revolucionář na oslavě Svátku práce v Kolíně. Foto - Jiří Červín