Město Kolín upozorňuje občany, že mohou navrhovat osoby na udělení ceny města Kolína. Ocenění se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů. Návrh na udělení ceny města může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín. Své návrhy mohou podávat do 31. ledna. Další podrobnosti naleznete na http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/zakladni-informace/cena-mesta/. meč

Nominuje někdo třeba Miloše Kima Houdka? Foto - František Stráník