Jestli si ještě stále chcete koupit dům, o nějž už Město Kolín ztratilo  zájem, máte šanci. Jen tři ze 7 domů nabízených k prodeji našly své vlastníky, pokud ovšem verdikt radních v říjnu posvětí zastupitelstvo. Na zbývající kvarteto objektů město znovu vypsalo obchodní veřejnou soutěž, protože napoprvé zájemci podle rady nesplnili podmínky. Soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji se týká objektů v ul. 5. května č.p. 244 a v ulici Pražská č.p. 99 (roh ulic Pražská a Kovářská), č.p. 541 a č.p. 302. Ve všech případech město požaduje minimální cenu, která v prvním případě je určena na 2.973.670 Kč, ve druhém na 8.556.050 Kč, ve třetím 2.197.940 Kč a ve čtvrtém 4.888.380 Kč. Navrhovatelé musí předložit návrhy nejpozději do 12. září 15 hodin. Musí být sepsány v českém jazyce a doručeny v zalepené a neporušené obálce do podatelny vyhlašovatele na adrese Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I. Na obálce musí být na viditelném místě uvedeno "NEOTVÍRAT OVS-DŮM (číslo popisné příslušného objektu)!". meč