K 21. červenci dluží místní společnost Building Agency jednatele Karla Špecingera předělávající vodárnu na Pražském předměstí na rozhlednu Městu Kolín sankce v hodnotě cca 95 tisíc korun. Firmu penalizujeme, jak můžeme, ale víc to ani nejde. Řekl to místostarosta Michael Kašpar v souvislosti se skutečností, že společnost do 30. června nedokončila podle smlouvy s městem rekonstrukci stavby. Šlo o 4,5 tisíce korun denně za v termínu nedokončenou stavební část.

K dnešnímu dni je firma v prodlení 21 dnů a do pátku přibudou další peníze, oznámil minulé úterý první zástupce starosty. Ten rovněž uvedl, že sankce budou vymáhány zápočtem, protože společnost ještě neposlala peníze. "Na druhou stranu musím říct, že za posledních 14 dní nasadili (Building Agency) pracovníky, s kterými jsme relativně spokojeni a nedodělků ubývá," pochvaloval si 21. července Michael Kašpar.

V úterý minulého týdne byly na stavbě tři zásadní nedodělky, které by mohly bránit kolaudačnímu rozhodnutí ze strany stavebního úřadu, a to dodělávka menšího umyvadla na záchodě pro hendykepované, finální barva venkovních schodů a reklamace zábradlí, které vede do vnitřního tubusu. Nedodělky mohou sice otevření rozhledny oddálit, ale vzhledem k tomu, že radnice neurčila přesné datum zahájení provozu, tak není nutné honit termín.

"Předpokládáme, že když půjde všechno, jak má, tak by mohlo následovat kolaudační řízení," zmínil místostarosta. Na někdejším vodojemu probíhají v současnosti práce na vnitřním vybavení stavby, jež by mohly být dokončeny do poloviny srpna. Tehdy by mohla být rozhledna přibližně otevřena. Na přestavbu získalo město dotaci ve výši 9 milionů korun.

Požádali jsme o vyjádření i Karla Špecingera. Ale jeho reakce byla pouze zkratkovitá a nicneříkající. "Na dodávku stavby Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch je uzavřená smlouva o dílo, kde je ošetřen případ víceprací, méněprací a sankcí. Bude se postupovat dle platné smlouvy o dílo. Finančně tato zakázka nebyla dosud uzavřena," odepsal ve čtvrtek 23. července Karel Špecinger. meč