Město Kolín vyhlásilo veřejnou neanonymní soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu města. Zájemci se musí přihlásit do 31. srpna 12 hodin (veškeré potřebné údaje najdou na úřední desce). Cílem je jednotná prezentace odpovídající  charakteristice moderního, dynamicky se rozvíjejícího města se zajímavou historií a turistickou atraktivitou. Jednotný vizuální styl nude použit pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí a bude zastřešovat prezentace zejména v oblasti turismu, obchodu, sportu či kultury a měl by proto být využitelný pro každou z nich. Značka a logotyp musí vytvářet podmínky pro pozitivní vnímání města Kolína. Vyhodnocení soutěže proběhne do 15. září. Ze soutěžních děl, splňujících požadavky na obsah, vybere hodnotící komise na základě stanovených kritérií 3 nejzdařilejší. Vyhlášení výsledků soutěže – případně tisková konference - se uskuteční v termínu do 30. září. Vítěz soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 20 tisíc korun za podmínky, že uzavře s vyhlašovatelem smlouvu o dílo a licenční smlouvu. meč

Znak města Kolína