Město Kolín hodlá vypovědět 164 nájemníků, kteří uzavřeli s městem smlouvu na užívání bytu. Důvodem je skutečnost, že podle zjištění městského odboru správy bytových a nebytových prostorů (OSBN) mají vlastnit i další obydlí a příp. městské byty buď neužívají nebo je dokonce někteří pronajímá dál. V takovém případě to odporuje § 711 písm. c a d Obč. zákoníku a město může takové osoby vypovědět i bez souhlasu soudu.

Městští radní jednohlasně výpovědi obecně schválili. V současnosti bylo odesláno prvních 78 výpovědí, další budou následovat. "V těchto případech máme jasný důkaz, že nájemník vlastní, nebo nejméně z poloviny spoluvlastní jiné obydlí. S nájemníky, kde jsme vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti nezjistili, ale máme třeba i informaci, že městský byt pronajímají jiným osobám, bohužel nic nenaděláme. Z důvodu toho, že OSBN při dokazování u soudu předkládá svědecké výpovědi, nájemníci z domů sice ústně potvrdí, že byt je pronajímán, ale odmítají podepsat příslušný protokol včetně účasti u soudního jednání," upřesnil vedoucí OSBN Městského úřadu v Kolíně Kamil Špinka.

Dá se očekávat, že někteří vypovězení nájemníci se budou bránit u soudu. Pokud to udělat chtějí, musí do 60 dnů od převzetí výpovědi podat k soudu žalobu na neplatnost výpovědi. Více v dnešním nejnovějším vydání týdeníku Kolínský Pres. meč