Radní města Kolína přijali návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 20 tisíc korun Občanskému sdružení Prostor. Peníze mají sloužit jako motivační složka odměn pro pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce. Jak radě vedoucí sociálních programů O.s. Prostor Martin Prokop návrh zdůvodnil, jde o "snahu vytvořit alespoň základní motivační složku k minimální mzdě, která již z podstaty neumožňuje měnit její výši dle odvedených výkonů (máme tím na mysli u horších pracovníků směrem dolů). Pakliže není možné činit rozdíly ve mzdách mezi pracovníky v závislosti na kvalitě pracovního nasazení, hrozí reálné nebezpečí ztráty motivace u pracovníků podávajících lepší výkony, protože ve finále obdrží všichni stejně vysokou mzdu, která činí 8.000 Kč hrubého. Rovněž z opačného úhlu pohledu, pokud pracovníci podávající lepší výkony budou mít vyšší mzdu, je zde předpoklad růstu pozitivní motivace i pro ostatní, kteří takové výkony nepodávají". Současně žádal, zda by město nemohlo na tento záměr přispívat pravidelně. To však radní odmítli a namísto toho vyhodnotí, jestli opatření opravdu splnilo účel a případně odsouhlasí další jednorázovou pomoc. Partu romských pracovníků začal Prostor ve spolupráci s místním Úřadem práce zaměstnávat v roce 2009. Dnes skupinu tvoří 8 lidí. Podrobnosti o jejich činnost otiskne týdeník Kolínský Pres 23. srpna. meč

Romové vykonávají veřejně prospěšné práce. Foto - O.S. Prostor